OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door tantaly. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Tantaly. tantaly biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die voor u als gebruiker op deze website beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hierin worden uiteengezet, accepteert.

Als u onze website bezoekt en/of iets van ons koopt, abonneert u zich op onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief deze aanvullende voorwaarden. Beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of inhoudbijdragers zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Site of gebruik de Services niet. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen

SECTIE 1 - ONLINE OPSLAGVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of de meerderheid van de leeftijd in uw staat of provincie, en dat u ons uw toestemming om uw minderjarige gezinsleden toestemming te geven om deze website te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied schenden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U zult geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.
U begrijpt dat uw Inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en (a) verzending via verschillende netwerken kan inhouden; en (b) wijzigingen om tegemoet te komen aan technische vereisten bij het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.
U stemt ermee in om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren
De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als enige informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld, niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
We zijn niet aansprakelijk aan u noch aan een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor accuraat is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio's of rechtsgebieden te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheid producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig waar het verboden is.
We geven geen garantie dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de service zal worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen van of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres omvatten.In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. door dealers, wederverkopers of distributeurs, naar eigen goeddunken.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle, controle of input hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis " zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Uw gebruik van optionele tools die op de Website worden aangeboden, is op eigen risico en goeddunken. U dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante derde partij.
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en Bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en we garanderen en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
We zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade opgelopen in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties met betrekking tot websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan een derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Wanneer u bepaalde Inzendingen (bijv. wedstrijdinzendingen) op ons verzoek of zonder verzoek van ons verzendt, dient u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal in, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat we op elk gewenst moment en zonder beperking opmerkingen die u bij ons indient, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht, Content controleren, bewerken of verwijderen die, naar ons eigen oordeel, onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of het intellectuele eigendom schendt, of servicevoorwaarden van de partij
U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, uzelf niet voordoen of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel is onderworpen aan ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Soms is er informatie op onze site of in de Service die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als informatie op de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) . .
We nemen geen enkele verplichting op ons om informatie op de Service of op gerelateerde websites bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of updatedatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen vragen om illegale activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) een internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening schenden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet schaadt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phishing, pharm, uitvlucht, spider, crawl of scratch; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de Verboden Gebruiken.

SECTIE 13 - DISCLAIMER; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen, of de Service op elk moment zonder kennisgeving kunnen beëindigen.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om het Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk vermeld door het VK) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk noch uitdrukkelijk geïmpliceerd, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Tantaly-functionarissen, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve of speciale schade of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verloren omzet, gemiste besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins door uw gebruik van een Service of Producten die via de Service zijn verkregen, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een Product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade j van welke aard dan ook verkregen door gebruik van de Service of enige Inhoud (of Producten) die via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid.Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van de Waar dergelijke staten of rechtsgebieden aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VERKLARING VAN SCHADE

U stemt ermee in Tantaly-functionarissen en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren en te vrijwaren van elke claim of eis, om te verdedigen en onschadelijk houden. inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar ze verwijzen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zoals bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat zij door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.
Als u, naar eigen goeddunken, inbreuk pleegt, of wij vermoeden dat u indien u een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden schendt waaraan u zich niet hebt gehouden, kunnen wij deze Overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten door ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten , mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke verwarring over de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opsteller .

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag zo worden geïnterpreteerd dat nr limpit alle rechten uitsluit die u als consument heeft, voor zover die mogelijkheden en rechten niet zijn uitgesloten of beperkt onder de Franse wetgeving.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Je kunt op elk moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken door deze pagina te bezoeken.
We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Neem contact op met ons e-mailadres (service@tantaly.de) als u problemen ondervindt met de gebruiksvoorwaarden. 

Sie haben sich erfolgreich angemeldet!
Diese E-Mail wurde registriert